Phật Tử/Members
Phật Tử Pháp danh
Bữu Đễ Nguyên Duyệt
Bùi Anh Dũng Nhuận Tuệ Giác
Bùi Thị Lâm Nguyệt Tâm Bão
Bùi Văn Mười Nhật Định Hiếu
Bùi Ngọc Thúy Diệu Quang
Bùi Văn Xuyến Nhuận Tuệ Pháp
Cao Thúy An
Châu Kim Phượng
Dương Thị Thu Diệu Hoà
Đặng Thị Hiền Nhuận Từ Tâm
Đặng Phước Trung Nguyên Chánh
Đinh Mộng Thu Diệu Nguyệt
Đỗ Ngọc Dung Nhật Thông
Đỗ Hà
Đặng Kim Phụng Quãng Từ Nguyện
Đàm Liên
Hoa Lâm Ngọc Dung
Hoàng Giang
Lý Thị Nguyệt Nhuận Minh
Lê Quang Hiếu Quảng Ngọc
Lê Quang Trọng Quang Thượng
Lê Thị Xuân Nhuận Quang
Lê Thị Hạnh Nguyên Châu
Lương Thị Mai Nguyệt Xuân Tân
Mã Thị Anh Diệu Kim
Nguyễn Văn Lê
Nguyễn Lệ Chi
Nguyễn Nhạn Từ Định
Nguyễn T. Ngọc Cơ Quang Từ Hạnh
Nguyễn Thị Duyên Nguyệt Hiếu Nhơn
Nguyễn Thị Cõn Nhuận Hạnh Phước
Nguyễn Thị Hỏi Nhuận Hạnh Nguyệt
Nguyễn Hão Hớn Nhật Tâm Hão
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liễu Nguyệt Tâm Hoà
Nguyễn Thị Mỹ Nhuận Hạnh Hão
Nguyễn Thị Nhi Nguyệt Tâm Thành
Nguyễn Thị Tâm Diệu Tâm
Nguyễn Ngọc Thanh Diệu Tâm
Nguyễn T. Bích Thủy Nguyệt Hiền Hiếu
Nguyễn Thị Phẩm Quảng Quý
Nguyễn Tiếu
Nguyễn Tiễn Nhuận Trạch
Nguyễn Thiệt Nhuận Tuệ Chánh
Nguyễn Thanh Ngọc Đào
Nguyễn Thu Thuỷ Quảng Thanh Nga
Nguyễn Thanh Thanh
Nguyễn T. Thanh Vân Nhuận Mỹ
Nguyễn Thị Thiện Nhuận Hạnh
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Thị Giới Nguyên Thứ
Nguyễn Thái Hùng
Nguyễn Thị Sương
Nguyễn Thị Thắm Tự Đức
Phạm Thị Bỉnh Nguyệt Chơn Hiếu
Phạm Đăng Tuấn Nguyên Tài
Phạm Thanh Thủy Nhuận Hạnh Thư
Phạm Diễm Huyền Nhuận Bích
Phạm Thị Nhớ Nhuận Hiếu
Phan Kimberly Tân Kim
Phan Thị Hà Diệu Minh
Phan Khanh
Phùng Gia Thành Nhuận Tâm
Quang Quy
Trần Ấn Nguyên Ấn
Trần Minh Hùng
Trần Thị Lọc Nguyệt Đắc
Trần Thị Minh Nhuận Diệu Ngọc
Trần Yến
Trần Thị Ý Như Nhuận Nguyên
Trần Thị Thu Tâm Nhuận Quy
Trương Ngộ
Trương Hãi
Võ Thị Bắc Nguyệt Thế Chiếu
Võ Thị Kim Anh Nhuận Hưng
More to come.....