THƯ MỜI - THAM DỰ TẤT NIÊN và TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH TU SỮA

THƯ MỜI

THAM DỰ TẤT NIÊN và TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH TU SỮA

CHÁNH ĐIỆN và ĐIỆN DI LẶC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Buffalo 12. 10. 2010

Kính thưa qúy đồng hương, phật tử nhờ sự gia hộ của trên mười phương Tam Bảo, cùng với sự phát tâm dõng mãnh của chư thiện nam tín nữ phật tử, và qúy đồng hương xa gần thuộc thành phố Buffalo, và các vùng phụ cận; nên suốt một năm qua mọi phật sự của chùa được mỗi ngày mỗi quang rạng.

Bên cạnh việc tu học và các sinh hoạt của chùa, nhờ sự phát tâm sủa quý bà con, người công người của, nhất là sự tận tình của các bác, các anh thanh niên, quý vị giành mọi thời gian trong việc tái thiết, tu sửa ngôi Tam Bảo, nay công trình chỉnh tu đã tạm thời hoàn tất và đã có thể đi vào sử dụng.

Chúng Tôi thay lời, cho quý bà con phật tử thành viên của chùa, trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng hương về tham dự buổi Tất Niên & Tổng Kết dùng cơm chay thân mật và cùng chung vui với chùa trong dịp cuối năm vào lúc 11:00 AM 12/ 26/2010.

Kính chúc quý đồng hương phật tử,cùng bảo quyến vô lượng an lạc.

Trân Trọng Kính Mời

Tỳ Kheo: Thích Tín Tâm