BẢO ĐÀI TÔN TƯỢNG QUAN ÂM LỘ THIÊN

BẢO ĐÀI TÔN TƯỢNG QUAN ÂM LỘ THIÊN

THƯ NGỎ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi: Chư tôn đức Tăng – Ni, quý Phật tử xa gần.

Kính bạch chư tôn đức Tăng – Ni, kính thưa quý Phật tử, đồng hương.

Bồ tát Quán Thế Âm là biểu tượng của từ bi và tầm thanh cứu khổ. Đặc biệt với Phật tử Việt nam tại hải ngoại, trên lộ trình tìm cầu tự do, giữa biển cả mịt mờ, tử thần rình rập, mạng sống có khi chỉ trong đường tơ kẻ tóc, trong hoàn cảnh sanh tử cận kề, người con Phật một lòng khẩn nguyện, cầu được chở che qua ách nạn tai ương. Bồ Tát Quán Thế Âm đã từ bi ứng hiện, bao người được độ thoát khổ ách, sở nguyện viên thành. Từ ấy lòng tôn kính thêm vô lượng vô biên, Phật tử Việt nam hải ngoại nói riêng, đến đâu cũng ước nguyện được tôn kính phụng thờ hình ảnh Ngài để tỏ lòng nhớ ơn cứu độ. Do vậy, hình ảnh Bồ tát Quán Âm lộ thiên mặc nhiên trở thành biểu tượng văn hóa của chùa Việt nam ở khắp nơi.

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông

Chùa Từ Hiếu thuộc thành phố Buffalo – New York, vốn từ cơ sở một nhà tù biến thành đạo tràng tu học của bà con Phật tử nơi đây. Mái chùa quả là mái ấm tâm linh của người con Phật, đã gắn bó với cộng đồng địa phương trải hơn 15 năm qua. Tâm nguyện của người con Phật nơi đây vẫn luôn khát khao có được một nơi tôn thờ đức Phật Quán Âm để sớm hôm chiêm bái phụng thờ. Song vì hoàn cảnh của ngôi chùa từ một trại tù, phải mất nhiều công sức tu sửa mới có thể trở thành một đạo tràng sinh hoạt, trong giới hạn khiêm tốn. Thêm vào đó, cộng đồng Phật tử sở tại quá ít ỏi, nên chi hơn 15 năm qua, lòng thành kính khát khao của Phật tử vẫn chưa thể đạt thành ước nguyện.

Chúng con / chúng tôi cảm thấu sự thiết tha của bà con Phật tử nơi đây, xin thay lời của bao tấm lòng hướng Phật tại địa phương, bộc bạch mấy dòng tâm thư thỉnh cầu sự quan tâm của chư tôn đức Tăng – Ni, kính kêu gọi quý bà con Phật tử xa gần hoan hỷ cúng dường, ủng hộ cho đạo tràng chúng con được hoàn thành tâm nguyện, kiến tạo Bảo Đài Quán Thế Âm lộ thiên, để Phật tử được sớm hôm chiêm bái phụng thờ.

Tổng chi phí cho công trình, theo ước tính ban đầu của nhà xây dựng, khoảng chừng $100.000 USD. Chúng con /chúng tôi xin thiết tha kêu gọi lòng hảo tâm, sự hoan hỷ giúp đỡ từ chư tôn đức Tăng – Ni, sự tùy tâm hỷ cúng của bà con Phật tử xa gần. Bao nhiêu phước lành của Phật sự này, chúng con nguyện hồi hướng cho Phật pháp hưng long, thiện nam tín nữ quyến thuộc đoàn viên, thiện căn tăng trưởng, chư hương linh quá vãng siêu sanh tịnh độ, thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc.

Toàn thể đạo tràng chùa Từ Hiếu chúng con cung kính đảnh lễ, nhất tâm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Phật sự viên thành, quý đồng hương và Phật tử bồ đề tâm kiên cố, nguyện hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh đồng sanh Phật quốc.

Nam mô công đức lâm Bồ tát.

 

Chùa Từ Hiếu, Buffalo 11/01/2012

Trú trì

Tỳ Kheo.Thích Tín Tâm

 

-          Đồng hương, Phật tử phát tâm cúng dường, chi phiếu xin ghi: Chùa Từ Hiếu.

-          Quý Phật tử và đồng hương cúng dường, nguyện hồi hướng cho thân nhân quyến thuộc hay quá vãng thân sơ, xin gửi tên về chùa, để đạo tràng hướng tâm cầu nguyện cho gia đình.

-          Qúy vị dành sự thương mến, quan tâm và muốn được biết thêm về chùa xin liên lạc:

Chùa Từ Hiếu, 647 Fillmore Ave, Buffalo NY 14212.

Điện thoại: (716) 892 – 6839 hoặc (716) 507 – 7914.