CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM
Saturday, 28 February 2015 11:56

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM

TRAI ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ CÔ HỒN

Từ Ngày 21-28/06/2015

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Cảm Đức Từ Bi Nguyện Cầu Cho Nhiều Kiếp Thân Cận

Kính thưa quý Đồng hương, Phật tử trai đàn Gỉai Oan Bạt Độ - Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn là một đại lễ cầu siêu, nhờ vào hồng ân Tam Bảo, năng lực gia trì của thập phương Tăng già, nhờ uy đức chú nguyện và năng lực của pháp sự mà chư Vong linh, Âm hồn, những oan hồn uổng tử, các vong hồn sút sảo, chiến sĩ trận vong, vất vưởn không nơi nương tựa, không người phụng thờ, những linh hồn oan trái, tự tử, tử nạn bỏ thân…nhờ đó mà được giải thóat cảnh giới khổ đau.

Đây là một pháp sự mà mọi người nên hướng tâm cầu nguyện cho cữu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, bằng hữu không nơi nương tựa của mình, để họ được vãng sanh. Nguyện cầu cho hiện quyến của mình, giải kết oan khiên, oan nghiệp trong đời, cùng những oan gia trái chủ, mà chúng ta đã có khi hữu ý, cũng có lúc vô tình tạo nên hoặc trong đời này hoặc nhiều đời kiếp mà chưa một lần đáp trả, giải trừ.

Nay pháp sự diễn bày, nhằm tạo điều kiện thiện duyên cho chư thập phương Phật tử, Đồng hương, Đồng bào thiện tín có cơ hội tham gia góp lời cầu nguyện, giải kết oan khiên. Rất mong quý thiện tín nam nữ, sắp xếp thời gian về tham dự và cầu nguyện cùng với đạo tràng, để cha mẹ nhiều đời được phước báo sanh thiên, hiện tại gia quyến an bình lợi lạc.

  1. I. ĐẠO TRÀNG LƯƠNG HÒANG SÁM PHÁP.

Chủ Nhật 21.06.2015

09:00 AM         Lễ Khai kinh

09:30 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

11:00 AM         Pháp Thọai

12:30 PM          Thọ Trai

02:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

05:00 PM          Tiểu Thực

07:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

Thứ 2-4, (22-24.06.2015)

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

09:00 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

11:30 AM         Thọ Trai

02:30 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

05:00 PM          Tiểu Thực

07:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

09:00 PM          Hô Canh - Thiền Tịnh

  1. II. TU HỌC PHẬT PHÁP.

Thứ 5, (25.06.2015)

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

08:30 AM         Lễ Khai Mạc Khóa Tu

09:00 AM         Pháp Thọai

11:30 AM         Thọ Trai

02:30 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

05:00 PM          Tiểu Thực

07:30 PM          Pháp Thọai

09:00 PM          Hô Canh - Thiền Tịnh

  1. III. TRAI ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ CÔ HỒN.

Thứ 6, (26.06.2015)

05:30 AM         Báo Chúng

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

08:30 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

10:00 AM         Pháp Thọai

12:00 PM          Thọ Trai

02:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

04:00 PM          Thượng Phan Sơn Thủy

07:30 PM          Pháp Thọai

Thứ 7, (27.06.2015)

05:30 AM         Báo Chúng

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

09:00 AM         Thượng Đại Tràng Phan

Bạch Phật Khai Kinh - Cúng Ngọ

Thỉnh Tiêu Diện - Thỉnh Cô Hồn

Thỉnh Chư Hương Linh Nhập Tự Cầu Siêu

Thỉnh Tam Thế Tiền Khiên

12:00 PM          Thọ Trai

02:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

04:00 PM          Tiểu Thực

04:30 PM          Đăng Đàn Bạt Độ Gỉai Oan

Thuyết Pháp Độ Vong.

Chủ Nhật, 28.06.2015

05:30 AM         Báo Chúng

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

09:30 AM         Đại Lễ Khánh Thành An Vị Tượng Đài Qúan Thế Âm

11:30 AM         Lễ Trai Tăng Cúng Dường

03:00 PM          Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn.

Kính mong chư Tôn Đức tạo điều kiện cho Phật tử về tham dự Tu Học & Pháp Sự để cầu nguyện cho đạo tràng, được thành tựu viên mãn.

Ghi Chú:

  1. Qúy Phật tử, Đồng hương gửi danh sách thân nhân quá vãng về đạo tràng để cúng trong lễ Giải Oan Bạt Độ, xin ghi rỏ nguyên nhân bị chết của Hương Linh (Ví dụ: Nguyễn Văn A, chết nước, tự trận…)
  2. Khi nhận được thông tin xin gửi danh sách về đạo tràng càng sớm càng tốt, để Ban công văn viết sớ cho gia quyến.
  3. Qúy Phật tử về tham dự Tu HọcKhóa Lễ, hoan hỷ cho đạo tràng biết sớm, thời hạng cuối là Ngày 04/04/2015 để đạo tràng tiện sắp xếp phương tiện sinh họat.
  4. Muốn biết thêm thông tin cụ thể, xin liên lạc qua. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ĐT.716-892-6839